You are currently viewing ร่วมพิธีปลงผม เพื่อบรรพชาศาสนทายาทศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

ร่วมพิธีปลงผม เพื่อบรรพชาศาสนทายาทศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

04 เมษายน 66
เวลา 16.00 น. พระอาจารย์เจ้าอาวาสร่วมพิธีปลงผมก่อนประกอบพิธีบรรพชา ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่