You are currently viewing ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรศาสนทายาท โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดสวนดอกพระอารามหลวง

ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรศาสนทายาท โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดสวนดอกพระอารามหลวง

05 เมษายน 66
เวลา 09.00 น. พระอาจารย์เจ้าอาวาสร่วมพิธีบรรพชาศาสนทายาท เรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเน้อ