You are currently viewing ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอสารภี วันที่ 04 ตุลาคม 2564

ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอสารภี วันที่ 04 ตุลาคม 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
04 ตุลาคม 64 เวลา 13.30 น.
พระอาจารย์เจ้าอาวาสร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอสารภี ครั้งที่ 4/2564 ณ วัดศรีคำชมภู ต.ป่าบง
—————————————
งานกิจการคณะสงฆ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564