You are currently viewing ร่วมทำบุญตักบาตร สามเณรบวชภาคฤดูร้อนคณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมทำบุญตักบาตร สามเณรบวชภาคฤดูร้อนคณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 เวลา 06.30 น.
คณะศรัทธาวัดตำหนัก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
สามเณรบวชภาคฤดูร้อน คณะสงฆ์อำเภอสารภี ณ วัดสารภี คณะสงฆ์ อ.สารภี จำนวน 12 รูป
——————————————-
ร่วมส่งเสริมกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอสารภี