You are currently viewing ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ แม่หลวงเครือ ขันสินธ์ุ อายุ 90 ปี

ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ แม่หลวงเครือ ขันสินธ์ุ อายุ 90 ปี

06 สิงหาคม 64
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
———————————————
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ แม่หลวงเครือ ขันสินธ์ุ อายุ 90 ปี โยมมารดาของพระครูปริยัติกิจมงคล หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอสารภี
ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
โทรศัพท์ 094 951 5924