You are currently viewing มอบน้ำดื่ม 30 แพค 360 ขวด งานบรรพชาสามเณรศาสนทายาท รร บาลีสาธิตศึกษา

มอบน้ำดื่ม 30 แพค 360 ขวด งานบรรพชาสามเณรศาสนทายาท รร บาลีสาธิตศึกษา

28 มีนาคม 66
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค 360 ขวด
เนื่องในงานบรรพชาสามเณรศาสนทายาทภาคฤดูร้อน
ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 5 เมษายน 2566
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
——————————————–
ร่วมทำบุญน้ำดื่ม แพคละ 25 บาท หรือตามกำลัง
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7