You are currently viewing มอบน้ำดื่ม 240 ขวด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดเจดีย์เหลี่ยม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี

มอบน้ำดื่ม 240 ขวด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดเจดีย์เหลี่ยม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี

วันที่ 14 สิงหาคม 65 พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร ผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน
มอบถวายน้ำดื่ม จำนวน 20 แพค 240 ขวด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เมตตาบารมีหลวงพ่อพระครูสังฆพิชัย เจ้าอาวาสผู้รับมอบ
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7