You are currently viewing มอบน้ำดื่ม 240 ขวด แก่โครงการวัดช่วยบ้าน คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

มอบน้ำดื่ม 240 ขวด แก่โครงการวัดช่วยบ้าน คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 กรกฎาคม 65 พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร ผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน
มอบถวายน้ำดื่ม จำนวน 20 แพค 240 ขวด
เพื่อใช้ในโครงการ “วัดช่วยบ้าน” คณะสงฆ์อำเภอสารภี
โดยเมตตาบารมีหลวงพ่อพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี
เป็นผู้รับมอบ
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี
เลขที่บัญชี 097-8-72396-9