You are currently viewing มอบน้ำดื่ม 192 ขวด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มอบน้ำดื่ม 192 ขวด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

พระอาจารย์ชูศิลป์ สุมังคโล พร้อมด้วยสามเณร ผู้ร่วมสร้างบารมี
ถวายน้ำดื่ม จำนวน 16 แพค 192 ขวด
ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะสงฆ์อำเภอสารภี ครั้งที่ 1
ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี
เลขที่บัญชี 097-8-72396-9