You are currently viewing มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพค แก่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสารภีที่ 2

มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพค แก่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสารภีที่ 2

16 พฤศจิกายน 2565
มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพค จำนวน 480 ขวด แก่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสารภีที่ 2 เพื่อใช้ในแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือและโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
ตานน้ำเป็นเศรษฐี อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7