You are currently viewing มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพค เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด พี่หนานประเสริฐ อุประทอง (พี่หนานเล็ก)

มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพค เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด พี่หนานประเสริฐ อุประทอง (พี่หนานเล็ก)

08 ธันวาคม 2565
มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพค 480 ขวด
บุญแจกโรงทานข้าว น้ำ อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค
สร้างมหาบารมี เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด พี่หนานประเสริฐ อุประทอง (พี่หนานเล็ก)
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ภพธรรม-พุทธา พรหมมา เทวา นฤมิต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตานน้ำเป็นเศรษฐี อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7