You are currently viewing มอบน้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด กิจกรรมพัฒนาวัด หมู่บ้าน และถนน วันแม่แห่งชาติ 64

มอบน้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด กิจกรรมพัฒนาวัด หมู่บ้าน และถนน วันแม่แห่งชาติ 64

กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก “โครงการตานน้ำเป๋นเศรษฐี” มอบน้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ถนน และวัด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมในวันที่ 15 สิงหาคม 64
นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ท่าน สท. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ
 
อนุโมนาบุญเจ้าภาพเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม ผลไม้ทุกท่าน
————————————————
ทำบุญออนไลน์ โครงการตานน้ำเป๋นเศรษฐี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เลขบัญชี 548-0-32659-7
โทรศัพท์ 097-951-5924