You are currently viewing มอบน้ำดื่ม จำนวน 25 แพค งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มอบน้ำดื่ม จำนวน 25 แพค งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

07 ธันวาคม 2565
มอบน้ำดื่ม จำนวน 25 แพค 300 ขวด
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันที่ 9 ธันวาคม 65
ตานน้ำเป็นเศรษฐี อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7