You are currently viewing มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดตำหนัก

มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดตำหนัก

อนุโมทนาบุญ 04 ธันวาคม 65
———————————————
คุณไผ่สีทอง หินสวน พร้อมครอบครัว
ร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยฟองคำ หินสวน อายุ 86 ปี
มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดตำหนัก
จำนวน 2,000 บาท
———————————————
วัดตำหนัก เพื่อ กองทุนส่งเสริมการศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี
เลขที่บัญชี 097-8-71205-3