You are currently viewing มอบถุงยังชีพคณะสงฆ์ อ.สารภี อาหาร นํ้าดื่มร่วมกับเทศบาล ต.ดอนแก้ว

มอบถุงยังชีพคณะสงฆ์ อ.สารภี อาหาร นํ้าดื่มร่วมกับเทศบาล ต.ดอนแก้ว

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
06 ตุลาคม 65
เวลาประมาณ 11:00 พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

มอบถุงยังชีพคณะสงฆ์ อ.สารภี อาหาร นํ้าดื่มร่วมกับเทศบาล ต.ดอนแก้ว