You are currently viewing มอบถวายน้ำดื่ม จำนวน 20 แพค 240 ขวด งานเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนวัดกองทราย

มอบถวายน้ำดื่ม จำนวน 20 แพค 240 ขวด งานเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนวัดกองทราย

วันที่ 26 กันยายน 65

พระชูศิลป์ สุมังคโล คณะกรรมการกองบุญฯ พร้อมด้วยผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน
มอบถวายน้ำดื่ม จำนวน 20 แพค 240 ขวด
งานเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนวัดกองทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7