You are currently viewing มอบชุดตรวจ ATK วัดในตำบลดอนแก้ว – ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มอบชุดตรวจ ATK วัดในตำบลดอนแก้ว – ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ส่วนงาน : กองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก
โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid – 19
———————————————-
มอบชุดตรวจ ATK เบื้องต้นใช้ในยามฉุกเฉิน
ให้วัดในตำบลดอนแก้ว – ท่ากว้าง จำนวน 7 วัด
วัดละ 10 เทส รวมทั้งสิ้น 70 เทส
1.วัดใหม่ธรรมชัยญาราม ต.ท่ากว้าง
2.วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง
3.วัดสันต้นกอก
4.วัดสันกลาง
5.วัดดอนแก้ว
6.วัดน้ำโจ้
7.วัดโป่งน้อย อ.เมืองเชียงใหม่
———————————————-
อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน