You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจศพ พ่อนิกร คำผิว อายุ 65 ปี บ้านตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ พ่อนิกร คำผิว อายุ 65 ปี บ้านตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

31 สิงหาคม 64
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
———————————————
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุล
งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อนิกร คำผิว อายุ 65 ปี
ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
โทรศัพท์ 094 951 5924