You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุล ด.ช.ภัทระ โชตินันท์ น้องภูผา อายุ 13 ปี

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุล ด.ช.ภัทระ โชตินันท์ น้องภูผา อายุ 13 ปี

29 เมษายน 66
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร
งานบำเพ็ญกุศลศพ ด.ช.ภัทระ โชตินันท์ น้องภูผา อายุ 13 ปี ณ บ้านตำหนัก ม.1
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9