You are currently viewing ภาพโครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid-19

ภาพโครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid-19

โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid – 19
———————————————-
เมื่อมีมากพอแล้ว ขอแบ่งปันให้ญาติโยม
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2 พร้อมด้วยคณะ อสม. บ้านตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2
ร่วมกันคัดแยกวัตถุดิบประกอบอาหารที่เหลือจากส่วนของวัด นำมาจัดชุดถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่กักตัว บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 รอบนี้จำนวน 17 หลังคาเรือน
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ผัก ไข่ไก่ เนื้อสด
อนุโมทนาบุญ ณพัฒนมงคลค้าขาย ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง
———————————————-
วัดตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 094-951-5924