You are currently viewing ภาพพิธีจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 3

ภาพพิธีจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 3

ขออนุโมทนาบุญ
พระภิกษุสามเณร เด็กวัด
พี่หนานเล็ก พร้อมคณะในนาม “ภพธรรม”
และคณะศรัทธาญาติโยมทั่วสารทิศ
———————————————
ร่วมพิธีจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 3 ในวันเดือนแรม 14 ค่ำ และรับเป็นเจ้าภาพประทีป ชุดละ 108 บาท หรือตามกำลัง
———————————————
พบกันใหม่ เดือนมีนาคม 66
พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 4 6 มีนาคม 66
พิธีจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 4 21 มีนาคม 66