You are currently viewing ภาพชุดที่ 1 ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี 2564

ภาพชุดที่ 1 ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 64
—————————————
ภาพบรรยากาศวันประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง
ภาคค่ำ คณะศรัทธาฟังธรรมอานิสงส์ผะติ๊ด สามเณรจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
—————————————
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564