You are currently viewing ภาพชุดที่ 07 ออกเยี่ยมผู้ป่วยบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

ภาพชุดที่ 07 ออกเยี่ยมผู้ป่วยบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ภาพชุดที่ 07
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม 7 วัด
เยี่ยมผู้ป่วยบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
———————————————
พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ พร้อมด้วยคณะทำงาน นำไข่ไก่ ข้าวสารมอบให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ผู้ทำหน้าที่ด่านหน้า และกองช่างเทศบาลตำบลดอนแก้ว
โดยมีนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว และนายศุภชัย ไชยแก้วเมร์ ท่านรองนายก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบ
———————————————
อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน