You are currently viewing ภาพชุดที่ 03 มอบข้าวสารอาหารแห้ง ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ดอนแก้ว

ภาพชุดที่ 03 มอบข้าวสารอาหารแห้ง ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ดอนแก้ว

ส่วนงาน : กองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก
โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid – 19
———————————————-
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
กองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ เพื่อเป็นการขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนแก้ว ที่ดำเนินการรับส่งสามเณรและเด็กวัดไปรักษาตัวช่วงติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งขณะนี้ทั้งสองรูป/คนหายเป็นปกติดี และยังต้องสังเกตอาการดูแลกันไปสักระยะหนึ่ง และมอบข้าวสารส่วนที่เหลือให้กับผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของหมู่บ้านสืบไป
———————————————-
อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน