You are currently viewing ภาพชุดที่ 02 จัดชุดถุงยังชีพ มอบให้ผู้กักตัวบ้านตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2

ภาพชุดที่ 02 จัดชุดถุงยังชีพ มอบให้ผู้กักตัวบ้านตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2

ส่วนงาน : กองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก
โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid – 19
———————————————-
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
28 มี.ค. 65 ภาพบรรยากาศ พระภิกษุสามเณร ผู้ใหญู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะอสม. บ้านตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2 ช่วยกันจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง และผักสด เพื่อมอบให้ผู้กักตัวและผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ในเขตบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
———————————————-
อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน