You are currently viewing ภาพความคืบหน้าการปูกระเบื้องอาคารชั้นบน

ภาพความคืบหน้าการปูกระเบื้องอาคารชั้นบน

โครงการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร วาระที่ 3 ช่วงที่ 2 ตกแต่งองค์พระ ตัวอาคาร และสร้างองค์สิรินิลกาฬนาคราช
—————————————–
21 มีนาคม 67
ใกล้จะส่งงานแล้ว ความคืบหน้างานปูกระเบื้องอาคารชั้นบน
ช่างได้ดำเนินการปูกระเบื้องบันได และทำความสะอาดเช็ดล้างยาแนวอาคารฝั่งทิศใต้
—————————————–
ทำบุญที่วัดตำหนัก หรือทำบุญออนไลน์
ธ.กสิกรไทย เลขที่ 0413598192
ชื่อ วัดตำหนัก สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม