You are currently viewing ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ชุดที่ 03

ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ชุดที่ 03

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมภาคบ่าย #EP01
—————————————
พระภิกษุสามเณร พร้อมด้วยคณะศรัทธาร่วมฟังธรรมพื้นเมือง
กัณฑ์ที่ 1 จั๊กก่าข้างคำ ผูก 13 อวสาน
กัณฑ์ที่ 2 อานิสงส์ออกพรรษา
—————————————
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนาและวันสำคัญของไทย
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564