You are currently viewing พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 1 วันขึ้น 15 ค่ำ

พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 1 วันขึ้น 15 ค่ำ

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 1 วันขึ้น 15 ค่ำ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565