You are currently viewing พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 5 วันที่ 5 เมษายน 2566

พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 5 วันที่ 5 เมษายน 2566

ขอเชิญร่วมพิธีถวายข้าวตอกดอกไม้ จุดประทีป 1,080 ดวง
บูชาพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ล้านนา และบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และองค์สิรินิลกาฬนาคราชผู้ปกปักษ์รักษาวัดตำหนัก
.
ทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ (เดือนเพ็ญ) และวันพระ แรม 14,15 ค่ำ (เดือนดับ) เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปี 2566
———————————————
– ร่วมนำข้าวตอกดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชา
– รับเป็นเจ้าภาพจุดประทีปในเดือนเกิด หรือโอกาสสำคัญ
เสริมดวงเสริมชะตา เสริมธุรกิจการงาน การค้าขาย
ชุดละ 108 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
———————————————
พิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ ครั้งที่ 5
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 19.09 น.
.
พิธีจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 5
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 19.09 น.
———————————————
ทำบุญด้วยตนเองที่วัดตำหนัก
หรือทำบุญออนไลน์ ธ.กรุงไทย วัดตำหนัก ต.ดอนแก้ว
เลขที่บัญชี 989-9-66970-9