You are currently viewing พิธีสามีจิกรรมออกพรรษา

พิธีสามีจิกรรมออกพรรษา

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
10 ตุลาคม 65
พิธีสามีจิกรรมออกพรรษา หลังจากทำวัตรเย็นเสร็จ