You are currently viewing พิธีลอยเรือสะเปา ประเพณีเดือนยี่เป็งหมู่บ้านตำหนัก ภาพชุดที่ 2

พิธีลอยเรือสะเปา ประเพณีเดือนยี่เป็งหมู่บ้านตำหนัก ภาพชุดที่ 2

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 64
—————————————
EP05
เวลา 20.00 น.คณะศรัทธาร่วมกันฟังธรรมอานิสงส์ยี่เป็ง และทำพิธีลอยเรือสำเภา ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564
—————————————
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564