You are currently viewing พิธีจุดดวงประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 1

พิธีจุดดวงประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 1

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
พิธีจุดดวงประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 1 วันแรม 14 คํ่า เดือน 3 เหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19.09 น.