You are currently viewing พระอาจารย์พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

พระอาจารย์พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โครงการบรรพชาสามเณรศาสนทายาท คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
———————————————-
วันที่ 25 เมษายน 65 เวลา 13.00 – 14.30 น.
พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษอบรมสามเณรบรรพชาศาสนทายาท คณะสงฆ์อำเภอสารภี ณ วัดสารภี อำเภอสารภี
ในการนี้ได้มอบถวายค่าวิทยากรให้กับโครงการบรรพชาสามเณรศาสนทายาทเพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนสืบไป