You are currently viewing พระอาจารย์นำสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด เวลา 16.40 น. EP.2

พระอาจารย์นำสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด เวลา 16.40 น. EP.2

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
ภาพชุดที่ 02 เวลา 16.40 น. พระอาจารย์นำสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด ตัดหญ้าบริเวณหน้าวัด เนื่องด้วยใกล้งานอุปสมบท
———————————————
พัฒนาวัดให้สะอาด เป็นระเบียบตามหลัก 5 ส