You are currently viewing พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ร่วมพิธีบรรพชาศึกษาต่อโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ร่วมพิธีบรรพชาศึกษาต่อโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2567 พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
ร่วมพิธีบรรพชาศึกษาต่อบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาฯ ในระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1, ม.4 และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567
#สร้างศาสนทายาทให้ปัญญาการศึกษา วิชาการพระพุทธศาสนา ควบคู่สามัญศึกษา (บวชครั้งที่ 1 จำนวน 60 รูป)
ในการนี้ได้ร่วมกับคณะศรัทธาวัดตำหนัก เปิดโรงทานผลไม้แตงโมมาร่วมถวายเพลพระภิกษุสามเณร คณะครู และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน