You are currently viewing พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดประกอบพิธีสามีจิกรรม รดน้ำดำหัวพระอาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดประกอบพิธีสามีจิกรรม รดน้ำดำหัวพระอาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
16 เมษายน 2566
พระภิกษุสามเณร ลูกศิษย์วัด รดน้ำดำหัวพระอาจารย์เจ้าอาวาส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองตามแบบล้านนา
ในการนี้พระอาจารย์นำพระภิกษุสามเณร สูมาคารวะดำหัวพระประธานในวิหาร และพ่อเสื้อวัดตำหนัก
——————————————-
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 2566