You are currently viewing พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ช่วยขนทรายปรับพื้น โครงการวัดช่วยบ้าน คณะสงฆ์อำเภอสารภี

พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ช่วยขนทรายปรับพื้น โครงการวัดช่วยบ้าน คณะสงฆ์อำเภอสารภี

วันที่ 22 กรกฎาคม 65
พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก และวัดน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะทำงาน ช่วยกันขนทรายปรับพื้นที่สร้างบ้าน
———————————————
โครงการวัดช่วยบ้าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนในอำเภอสารภี
———————————————
ร่วมสมทบกองบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 982 4 25774 8