You are currently viewing พระพี่เลี้ยง และพี่เณร แบ่งหน้าที่ฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ให้แก่น้องเณร ม.1

พระพี่เลี้ยง และพี่เณร แบ่งหน้าที่ฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ให้แก่น้องเณร ม.1

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
13 มิถุนายน 2566
เวลา 20.00 น. พระพี่เลี้ยง และพี่เณร แบ่งหน้าที่ฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ให้แก่น้องเณร ม.1
——————————————-
พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภายในวัด