You are currently viewing พระพี่เลี้ยงแนะนำการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมให้แก่น้องเณร

พระพี่เลี้ยงแนะนำการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมให้แก่น้องเณร

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
28 กันยายน 65
พระพี่เลี้ยงแนะนำการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมให้แก่น้องเณร
จะสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 65
———————————————
พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร