You are currently viewing ประเพณีตานสลากภัต วันที่ 29 กันยายน 2566

ประเพณีตานสลากภัต วันที่ 29 กันยายน 2566

ส่วนงานวัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
———————————————
บุญสำเร็จแล้ว อิ่มบุญกันถ้วนหน้า !!
พิธีถวายตานสลากภัต เนื่องในประเพณีเดือน 12 เป็ง วันที่ 29 กันยายน 2566
ขอผลบุญอานิสงส์นี้ไปถึงอดีตเจ้าอาวาส อดีตกรรมการไวยาวัจกร พ่อเสื้อวัด บุคคลผู้ใกล้ชิดร่วมทำงานสร้างวัดกันมา แต่ยังไม่ทันเห็นความสำเร็จจากไปก่อน
ต่อจากนี้เราและท่าน จะเป็นผู้มีแต่ความสุข สำเร็จ สมหวัง อยู่เย็นเป็นสุข มีสุขภาพแข็งแรง
———————————————
สัจจะบารมี พิธีถวายตานสลากภัต
29 กันยายน 2566