You are currently viewing “ประชุม (เฉพาะกรรมการ) เรื่องการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 และเรื่องอื่นๆ”

“ประชุม (เฉพาะกรรมการ) เรื่องการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 และเรื่องอื่นๆ”

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
วันเสาร์ ที่ 7 เดือน ก.พ. เวลา 09.00 น.
พระทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาส เป็นประธานประชุม (เฉพาะกรรมการ) เรื่องการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 และเรื่องอื่นๆ
กำหนดการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 65 (เดือน 8 แรม 8 ค่ำ)