You are currently viewing บุญพิเศษ มอบข้าวสาร ไข่ไก่ วัดที่ดูแลสามเณรจำนวนมากในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

บุญพิเศษ มอบข้าวสาร ไข่ไก่ วัดที่ดูแลสามเณรจำนวนมากในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม 7 วัด
ปิดรับกองบุญแล้ว แต่เรายังทำหน้าที่ต่อนะครับ
———————————————
ถวายข้าวสาร ไข่ไก่ >>
#กรณีพิเศษ วัดที่ดูแลสามเณรเป็นจำนวนมากในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
1. วัดโป่งน้อย
2. วัดฝายหิน
3. วัดสวนดอกพระอารามหลวง
4. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
———————————————
บุญสำเร็จแล้ว!!! อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน