ทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกหนองหอย ชื่อ วัดตำหนัก ต.ดอนแก้ว เลขที่บัญชี 989-9-66970-9

กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี ชื่อ วัดตำหนัก เพื่อกองบุญโพธิจิต งานสาธารณสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 097-8-72396-9

กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี ชื่อ วัดตำหนัก เพื่อกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร เลขที่บัญชี 097-8-71205-3

ร่วมทำบุญวัดตำหนัก

ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกหนองหอย ชื่อบัญชี กองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เลขที่บัญชี 548-0-32659-7

สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี ชื่อ วัดตำหนัก เพื่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร
เลขที่บัญชี 041-3-59819-2

ธนาคารออมสิน สาขาสารภี ชื่อ วัดตำหนัก สร้างสมเด็จองค์ปฐม
เลขที่บัญชี 020-1456-1697-3

บัญชีร่วมทำบุญ ระบบ e-Donation สามารถลดหย่อนภาษีได้