You are currently viewing น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูชาคริยานุวัตร เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก

น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูชาคริยานุวัตร เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก

คณะสงฆ์ คณะศรัทธาวัดตำหนัก
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูชาคริยานุวัตร
เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว – ท่ากว้าง
เจ้าอาวาสวัดธรรมชัยวนาราม ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ในโอกาสได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
—————————————-
พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
11 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.