You are currently viewing “นึกถึงพระตลอดเวลา ภัยใดๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ ?”

“นึกถึงพระตลอดเวลา ภัยใดๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ ?”

นึกถึงพระตลอดเวลา ภัยใดๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ ?
ถาม : ถ้าเรานึกถึงพระด้วยความเคารพไว้ได้ตลอดเวลา ภัยอะไรก็ทำอันตรายเราไม่ได้ คิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ?
ถาม : ต้องขนาดไหนจึงจะรอด ?
ตอบ : ขนาดไหนก็ไม่รอด #ขนาดพระโมคคัลลาน์ยังไม่รอดเลย ต้องดูว่าวาระกรรมของเรา วาระกรรมหนักก็รับไม่ไหว ต้องยอมเขา คือพวกเรามักจะประมาทเป็นปกติ คราวนี้พอประมาทเป็นปกติ ลืมนึกถึงครูใหญ่ #ครูใหญ่คือพระพุทธเจ้าก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยเสียขนาดนั้น ครูใหญ่คือพระโมคคัลลาน์ก็ยังโดนเขาทำร้ายเสียขนาดนั้น อันนั้นถึงเรานึกได้
ความดีก็เป็นส่วนของความดี ความชั่วก็เป็นส่วนของความชั่ว #ถ้าความชั่วกำลังชั่วแรงกว่า #ความดีต้านไม่อยู่ก็ต้องรับกรรมไป
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙