You are currently viewing ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก พร้อมด้วย นายกสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว
คณะศรัทธาบ้านตำหนัก
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน คณะสงฆ์อำเภอสารภี จำนวน 15 รูป
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าวัดตำหนัก