You are currently viewing ถ้าสามารถทรงฌานโดยอัตโนมัติภาพพระก็จะอยู่

ถ้าสามารถทรงฌานโดยอัตโนมัติภาพพระก็จะอยู่

ถ้าสามารถทรงฌานโดยอัตโนมัติภาพพระก็จะอยู่
ถาม : เวลาเราจับภาพพระ ถ้าอยากให้ภาพพระอยู่นาน ๆ ?
ตอบ : #ถ้าสามารถทรงฌานโดยอัตโนมัติภาพพระก็จะอยู่ หลุดจากฌานเมื่อไรภาพพระก็หาย เพราะฉะนั้น…ถ้าทำได้ก็คือรักษาอารมณ์สมาธิเอาไว้ #ภาพพระจะอยู่ได้นานไปเอง
ถาม : ถ้าภาพพระขึ้นมาเอง ?
ตอบ : ถ้าทรงฌานได้แล้วเอาก็กำหนดใจตั้งภาพพระขึ้นมา แต่คนที่ทำแบบนั้นได้ #ต้องมีของเก่าที่คล่องตัวมาแล้ว
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.(หลวงพ่อเล็ก สุธัมมปัญโญ)
เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐