You are currently viewing “ต้องวิ่งให้เร็วกว่าหมา”

“ต้องวิ่งให้เร็วกว่าหมา”

ต้องวิ่งให้เร็วกว่าหมา
การทำบุญสะเดาะเคราะห์ เขาถือว่าเป็นการทำให้เป็นบุญขึ้นมา ถ้าทำเรื่องการชดใช้หนี้ต้องถามเขา เคราะห์จริงๆ มันหนีไม่พ้นหรอก อย่างมากที่สุดได้แค่หนักเป็นเบาไปนิดเดียว เพราะว่า..
   
คำว่า “เคราะห์” มันเกิดจากกรรมที่เป็นอกุศล และกรรมที่เป็นอกุศลเราหนีไม่ได้ สิ่งที่จะบรรเทาได้ก็สร้างกรรมที่เป็นกุศลให้มันหนักและมีกำลังใจสูงกว่า เหมือนหมาไล่กัด เราก็ซ้อมวิ่งไว้ ถ้าเรามีกำลังมาก เราก็วิ่งเร็วกว่า หมาตามกัดไม่ทัน
ส่วนหนึ่งจาก : หนังสือ “พ่อสอนลูก” หน้า ๓๙๐
ธรรมะ คำสอน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี) วัดท่าซุง