You are currently viewing จัดเตรียมถุงยังชีพแจกผู้สูงอายุ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

จัดเตรียมถุงยังชีพแจกผู้สูงอายุ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ส่วนงาน : กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก #EP01
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม
ทำบุญครั้งเดียว ได้อานิสงส์ 3 ต่อ!!!
———————————————
วันที่ 10 กันยายน 64 วันนี้เตรียมงานจัดสถานที่
กลุ่ม 1 แผนกจัดชุดถุงยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
กลุ่ม 2 แผนกกางเต็นท์ จัดสถานที่
———————————————
บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมถวายเทียนได้
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
ชื่อบัญชี วัดตำหนัก เพื่อกองบุญโพธิจิต งานสาธารณสงเคราะห์ โทรศัพท์ 094-951-5924