You are currently viewing “ฆ่าสัตว์เพราะความยากจน”

“ฆ่าสัตว์เพราะความยากจน”

“ฆ่าสัตว์เพราะความยากจน”

ผู้ถาม : ตอนเด็ก ๆ มีความยากจน จำเป็นจะต้อง ฆ่าหอย ฆ่าปู ฆ่าปลา เอามาเลี้ยงเป็ด

ปัจจุบันนี้ ดิฉันเป็นคนดีแล้ว เจ้าค่ะ ทำแต่ดีอยู่เสมอ อยากจะเรียนถามว่า เวลาอุทิศส่วนกุศลไปแล้ว เจ้า หอย ปลา ปู มันจะอโหสิกรรมให้หรือเปล่า คะ..?

หลวงพ่อ : มันจะอโหสิ หรือไม่ ก็ช่างเถอะนะการฆ่าหอย ฆ่าปู บาปมันน้อยกว่าฆ่าคน เราไม่คิดถึงมันดีกว่า ให้ไปก็ถือว่า เป็นการ อโหสิกรรม ไปเลย

อย่าง “องคุลีมาร” ก็ดี ท่านฆ่าคน พันกว่า ไม่ใช่ ๙๙๙ นะ “ตัมพทาฐิกะโจร” นี่ ฆ่าคนเป็นหมื่น แต่ “ตัมพาทฐิกะโจร” ฟังพระสารีบุตรเทศน์ จบเดียว เป็น พระโสดาบัน เห็นไหม

ก็ไม่ควรจะติดใจ เพราะไปผูกพันอยู่ตรงนั้น เราให้เขาไปแล้ว ถือว่า เขาได้แล้ว ทำใจให้สบาย และ มุ่งหน้า ในด้านความดีโดยเฉพาะ แล้วกรรมนั้น จะตามไม่ทัน

ผู้ถาม : อย่างที่เรา ทำบุญทำทาน อะไรแล้ว เราอธิษฐาน ว่า ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ ขอให้ได้ไปนิพพานในชาตินี้ ๆ ๆ อย่างนี้ จะพอหลบได้ไหม ครับ.?

หลวงพ่อ : เอาแค่นี้ เดี๋ยวนะถ้าหลาย นี้ มันแย่งกัน ไอ้ตัวนี้แหละ ตัวหลบนั่นแหละ ตัวนี้แหละสำคัญ

ให้ข้าวแก่ไก่ ให้ข้าวแก่สุนัข ให้ข้าวแก่คนขอทาน ช่วยการงานของคนอื่น ทุกอย่าง เราไม่หวังผลตอบแทน ทุกอย่างเราหวังผลเพื่อนิพพานอย่างเดียว ไอ้ตัวนี้แหละ ตัวหลบดีมาก ไอ้นั่นไม่ทันแหง ๆ

(อือ..ค่อยโล่งใจยังไงๆก็มีทางหนีได้ โปรดอ่านเรื่องหนีนรกซิหลวงพ่อแนะนำไว้ดีมาก)
จาก : หนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๕ โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง